Hvad kan du få hjælp til?

Mine faglige kompetencer som klinisk psykolog er bland andet:

Intervention og behandling
Jeg er i stand til at gennemføre behandlingsforløb i forbindelse med alle de 11 punkter, som står på egen læges henvisningsliste. Derudover kan jeg hjælpe med forhold, der kan gøre livet problematisk, som fx stressende hverdag, mobning, dårligt arbejdsmiljø, problemer i parforhold, psykisk vold, eksamensangst, livsændringer og tilpasningsvanskeligheder.


Psykologisk undersøgelse, udredning og vurdering

Jeg gennemfører psykologiske undersøgelser, udredninger og vurderinger af personlige sårbarheder og potentielle ressourcer ved anvendelse af pålidelige tests og relevante metoder som:‬‬‬‬‬‬

  • ‬‬‬‬Personlighedsstruktur (NEO PR-I)‬‬‬‬‬
  • Klinisk- og personlighedspatologi (MCMI-III)‬‬‬‬‬‬
  • Robusthed, traumetærskel og trivselsniveau‬‬‬‬‬‬
  • Koncentrationsevne og opmærksomhed (d2)
  • Abstraktionsfærdigheder og generel intelligens (Ravens matricer)‬‬‬‬‬‬

Supervision
Jeg har mangeårige erfaringer med supervision og rådgivning og vejledning af psykologer og andre faggrupper,‬‬ der arbejder med lidende patienter eller mennesker udsat for psykosociale vanskeligheder.‬‬‬‬


Kurser:
Der kan bestilles undervisning og oprettelse af skræddersyede kurser inden for mine kompetenceområde. Siden 1999 har jeg undervist på Institut for Psykologi, KU. Emner for min undervisning har bl.a. været traumer, kriser og de relevante interventionstilgange; kulturelt sensitive undersøgelser og interventionsplanlægning; resiliens i teori og praksis: kan ukuelighed læres? Inden for ovennævnte områder har jeg holdt kurser og workshops for statslige og private institutioner såsom: Dansk Røde Kors, Gentofte psykiatriske hospital og Institut for emotionsfokuseret terapi.

Facebook