Forskning

Ph.d.
I 2007 fik jeg min ph.d. grad fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet på basis af en omfattende kvalitativ undersøgelse af konstruktive ressourcer hos afghanske flygtninge boende i Danmark og i et grænseområde nær Afghanistan.


Post-doc

Under mit post-doc forløb arbejdede jeg med forudsigelig modstandsdygtighed (resiliens) hos danske kampsoldater, der blev udsendt til internationale opgaver. Derudover har jeg forskningserfaringer inden for mobningsområdet og hvordan mennesker håndterer mobning på deres arbejdsplads.‬

I øjeblikket arbejder jeg på en stor undersøgelse af resiliente ardfærdsmønstre, deres opståen, udvikling og vedligeholdelse.

Facebook